ARCHÍV A KONZULTÁCIE

Aktuánou hlavnou činnosti firmy METZKER GROUP sú konzultačné a poradenské služby v oblasti motocyklov vyrobených v Považských strojárňach a ich pobočných závodov. Rozsiahlý súkromný archív motocyklovej výroby Považských strojární začal vznikať v roku 2000, po odchode konštruktéra Zdena Metzkera st. na dôchodok. Neustálou bádateľskou činnosťou a získavaním množstva faktografických údajov, artefaktov a dokumentov vznikla základňa takmer všetkých aspektov motocyklovej výroby – histórie, techniky, typových prevedení, farebných prevedení a ďalších. 

Sprístupnením archívu a odbornými pripomienkami vznikli viaceré knižné publikácie iných autorov a stal sa spoľahlivým zdrojom informácií pre novinárov, autorov, renovátorov a reštaurátorov a akademických pracovníkov.

Od roku 2016 pravidelne vychádzajú technické odborné publikácie zaoberajúce sa históriou, technikou, renováciami jednotlivých považskobystrických motocyklov, ktoré sú zhmotnením dlhoročnej aktívnej činnosti Zdena Metzkera st. 
Vážnosť a odbornosť archívu podtrhuje konzultačná činnosť pre motocyklový fond Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, historicko-technickú komisiu ZZHV SR – národného orgánu FIVA, spolupráca na mnohých knižných publikáciach, webových stránkach a odborných článkov či pre účely televíznych dokumentov, a iné organizácie.

Konzultácie a poradenstvo
Renovujete / reštaurujete motocykel vyrobený v Považských strojárňach a chýbajú Vám presné údaje, aby motocykel bol v čo najoriginálnejšom stave? Alebo získali ste motocykel, ktorý je poskladaný z viacerých motocyklov a chcete identifikovať podľa výrobného štítku rok výroby, alebo ktoré súčiastky sú originálne? V tom prípade môžete využiť naše konzultačné služby k považskobystrickým motocyklom. Prípadne Vám chýbajú vybrané súčiastky, ktoré sa Vám nepodarilo zohnať – od toho je práve náš program zákazkovej výroby špeciálnych súčiastok.

Objednávka konzultácií a poradenstva
V prípade záujmu o naše služby nám zašlite vyplnenú objednávku s prípadnými prílohami na e-mail firma@metzker.sk, na základe ktorej Vám bude spracovaný protokol obsahujúci popis, vrátane fotografického materiálu (v prípade potreby). Vzor protokolu spolu s objednávkou si môžete pozrieť tu.

Po spracovaní protokolu (dopytu) je zákazník informovaný o vypracovaní protokolu a konečnej cene, ktorá pozostáva z aktuálnej hodinovej sadzby konzultačných a archívnych služieb, násobenej časovým fondom potrebným na vypracovanie dopytu, ktorá je zákazníkovi oznámená e-mailom spolu s fakturačnými údajmi. Po úhrade faktúry je do 3 dní od pripísania prostriedkov na účet spoločnosti zaslaný zákazníkovi vypracovaný protokol. Každý protokol je možné vytvoriť zároveň aj v printovej podobe a zaslať na adresu zákazníka – túto skutočnosť si zákazník zvolí v tejto objednávke.Cenník konzultačných a poradenských služieb
spracovanie dopytu                 20€ • 530 Kč / hodinová sadzba 
protokol v printovej podobe      3€ •   80 Kč
zaslanie protokolu poštou         2€ •   55 Kč