KONTAKT

METZKER GROUP s. r. o.


Hliny 1316/139
017 07 Považská Bystrica
Slovenská republika

firma@metzker.sk
+421 910 339 767
+421 904 339 559 – servis a renovácie motocyklov

IČO: 52 952 827
DIČ: 2121251594
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sro – vložka č. 39895/R
Spoločnosť nie je platca DPH


Klub priateľov považskobystrických motocyklov o. z.
klub fungujúci pod záštitou firmy METZKER GROUP

Hliny 1316/139
017 07 Považská Bystrica
Slovenská republika

klub@metzker.sk

IČO: 51 407 299
DIČ: 2120810670