VYDAVATEĽSTVO

ZAČALO SA TO MOTOCYKLAMI

V roku 2015 bolo rozhodnuté, že vrámci výskumných a propagačných aktivít z oblasti motocyklov vyrábaných v Považských strojárňach vznikne séria tématických technických monografií. Účelom bolo vyplniť medzeru na trhu odborných kníh určených pre majiteľov motocyklov, renovátorov či motocyklových nadšencov. A tak od roku 2016, zo začiatku v spolupráci s inými subjektami – pod našim vedením, sa začali vydávať knižné publikácie, ku ktorým sa postupne pridávala tvorba rôznej firemnej či konferenčnej literatúry v podobe katalógov, výročných magazínov či iných dokumentov.


ZHMOTNENIE VLASTNÝCH MYŠLIENOK V UCELENÝ SÚBOR

Vytvorením knihy sa zhmotňujú Vaše myšlienky či tajné sny a sprístupňujú sa širšiemu okruhu ľudí – čitateľom. Nič sa nevyrovná pocitu, keď držíte v rukách vlastnú knihu. Ak rozmýšľate o vydaní knihy alebo potrebujete vytvoriť iné dokumenty, radi Vám s nimi pomôžeme. Pri vydavateľskej činnosti zaisťujeme pre zákazníkov kompletný servis pozostávajúci zo získania jedinečného kódu ISBN, spracovania textov, v prípade požiadavky so zabezpečením jazykovej korektúry, grafickej úpravy, tvorby obálky až po vytlačenie diela. Po dohode s klientom zaistíme distribúciu titulov.