top of page
jawa pionyr fichtl pionier babetta manet tatran mustang typovy list papiere papiry doklady autorita archiv vystavenie dokladov vystaveni listu dokladu technické parametre parametry nove doklady prihlasenie prihlaseni do evidencie

TYPOVÝ LIST MOTOCYKLA

Potrebujete prihlásiť motocykel a rôzne orgány od Vás vyžadujú typový list alebo oficiálne potvrdenie o správnosti technických údajov? Práve pre tieto prípady vydávame protokolárne potvrdenie technických parametrov – typový list motocykla. Ako expertný orgán národných orgánov FIVA deklarujeme presnosť a hodnovernosť údajov. Zdrojom údajov sú napr. podkladové materiály z prototypovej i sériovej konštrukcie aj skúšobne Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární v Považskej Bystrici, podnikové technické aj propagačné materiály, Obchodno Technické služby PS – katalógy náhradných dielov, dielenské príručky a návody na obsluhu, štatistické údaje Motocyklovej výroby PS, technická dokumentácia a výstupy vlastného výskumu. Vďaka typovému listu sa podarilo prihlásiť do evidencie viaceré motocykle. Primárne je táto služba využívaná motoristami z Českej republiky.

doklady pionier manet tatran jawa

OBSAH PROTOKOLU

Typový list motocykla sa vždy viaže ku konkrétnemu motocyklu a zohľadňuje presne jeho špecifikáciu. Obsahuje presné rozsiahle údaje o motore, kolesách a brzdách, hmotnostiach a rozmeroch vozidla, jazdných výkonoch a dátach, vrátane špecifických doplnkových informáciach ku konkrétnemu typu / prevedeniu. Dôležitá je doložka o zhodnosti typu, ktorého technická spôsobilosť k prevádzke bola schválená Preukazom o spôsobilosti typu, vydanom Ministerstvom dopravy. Súčasťou protokolu sú fotografie vozidla – celkové pohľady z pravej a ľavej strany, fotografia výrobného štítku a vyrazeného čísla na motore. Vyhotovuje sa v printovej podobe, ktorá je zaslaná na adresu objednávateľa. V prípade požiadavky zákazníka je možné vytvoriť viac vyhotovení protokolu (pre rôzne inštitúcie, vyžadujúce originál dokumentu). 

OBJEDNÁVKA VYSTAVENIA TYPOVÉHO LISTU MOTOCYKLA

Po vyplnení objednávkového formulára obdržíte potvrdzujúci e-mail s platobnými údajmi. Po úhrade poplatku za vystavenie typového listu motockykla bude protokol vypracovaný a zaslaný na adresu, uvedenú v objednávkovom formulári, do dvoch týždňov od prijatia platby.

bottom of page