typový list motocykla.jpg

TYPOVÝ LIST MOTOCYKLA

Potrebujete prihlásiť motocykel a rôzne orgány od Vás vyžadujú typový list alebo oficiálne potvrdenie o správnosti technických údajov? Práve pre tieto prípady vydávame protokolárne potvrdenie technických parametrov – typový list motocykla. Ako expertný orgán národných orgánov FIVA deklarujeme presnosť a hodnovernosť údajov. Zdrojom údajov sú napr. podkladové materiály z prototypovej i sériovej konštrukcie aj skúšobne Vývoja Motorových Vozidiel Považských strojární v Považskej Bystrici, podnikové technické aj propagačné materiály, Obchodno Technické služby PS – katalógy náhradných dielov, dielenské príručky a návody na obsluhu, štatistické údaje Motocyklovej výroby PS, technická dokumentácia a výstupy vlastného výskumu. Vďaka typovému listu sa podarilo prihlásiť do evidencie viaceré motocykle. Primárne je táto služba využívaná motoristami z Českej republiky.

doklady pionier manet tatran jawa

OBSAH PROTOKOLU

Typový list motocykla sa vždy viaže ku konkrétnemu motocyklu a zohľadňuje presne jeho špecifikáciu. Obsahuje presné rozsiahle údaje o motore, kolesách a brzdách, hmotnostiach a rozmeroch vozidla, jazdných výkonoch a dátach, vrátane špecifických doplnkových informáciach ku konkrétnemu typu / prevedeniu. Dôležitá je doložka o zhodnosti typu, ktorého technická spôsobilosť k prevádzke bola schválená Preukazom o spôsobilosti typu, vydanom Ministerstvom dopravy. Súčasťou protokolu sú fotografie vozidla – celkové pohľady z pravej a ľavej strany, fotografia výrobného štítku a vyrazeného čísla na motore. Vyhotovuje sa v printovej podobe, ktorá je zaslaná na adresu objednávateľa. V prípade požiadavky zákazníka je možné vytvoriť viac vyhotovení protokolu (pre rôzne inštitúcie, vyžadujúce originál dokumentu). 

OBJEDNÁVKA VYSTAVENIA TYPOVÉHO LISTU MOTOCYKLA